مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در گیلان از اجرای ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در شهرستان فومن خبرداد.   گیل خرر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ خانم ساریه پورصالح گفت: در ۲ سال گذشته ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در بخش‌های کشاورزی ، خدمات ، صنعت و گردشگری در ۲۰ روستای فومن اجرا شده […]

مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در گیلان از اجرای ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در شهرستان فومن خبرداد.

 

گیل خرر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ خانم ساریه پورصالح گفت: در ۲ سال گذشته ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در بخش‌های کشاورزی ، خدمات ، صنعت و گردشگری در ۲۰ روستای فومن اجرا شده است.
مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در گیلان افزود : برای اجرای این ۲۰۰ طرح بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
خانم ساریه پور صالح تصریح کرد : با اجرای این طرح‌ها ۳۰۰ نفر مشغول بکار شدند.

  • نویسنده : گیل خزر