فروشنده پوشاک (آقا/خانم) در منطقه آزاد نیازمندیم. شرح: فروشنده پوشاک آقا یا خانم با شرایط زیر در منطقه آزاد بندرانزلی نیازمندیم. ساعت کاری: از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب تایم نهار و استراحت: یک ساعت در روز حقوق ماهانه: ۸ میلیون تومان + پاداش مرخصی: دو روز استحقاقی + دو روز استعلاجی نوع کار: فروشندگی […]

فروشنده پوشاک (آقا/خانم) در منطقه آزاد نیازمندیم.

شرح:
فروشنده پوشاک آقا یا خانم با شرایط زیر در منطقه آزاد بندرانزلی نیازمندیم.

ساعت کاری: از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب
تایم نهار و استراحت: یک ساعت در روز
حقوق ماهانه: ۸ میلیون تومان + پاداش
مرخصی: دو روز استحقاقی + دو روز استعلاجی
نوع کار: فروشندگی پوشاک خانواده
نوع قرارداد: دائم
شرایط سنی: ۲۵ سال تا ۴۵ سال
سرویس: قابل هماهنگی با سایر همکاران
نوع بیمه: خویش فرما

تلفن کارفرما: ؟؟

  • نویسنده : گیل خزر گیلان