ضمن آرزوی موفقیت سایت گیله خزر برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم، زمان دریافت کارت ورود به جلسه از دوشنبه ۲۲ اسفند لغایت چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ می باشد.

ضمن آرزوی موفقیت سایت گیله خزر برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم، زمان دریافت کارت ورود به جلسه از دوشنبه ۲۲ اسفند لغایت چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ می باشد.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)