چین بهاره برگ سبز چای رئیس سازمان چای کشور از عقد قرارداد با ۱۳۰ کارخانه چایسازی برای خرید برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ خبر داد. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رئیس سازمان چای کشور گفت : با آغاز فصل چین بهاره‌ی برگ سبز چای ، از ۱۷۲ کارخانه‌ی چای سازی گیلان و […]

چین بهاره برگ سبز چای

رئیس سازمان چای کشور از عقد قرارداد با ۱۳۰ کارخانه چایسازی برای خرید برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رئیس سازمان چای کشور گفت : با آغاز فصل چین بهاره‌ی برگ سبز چای ، از ۱۷۲ کارخانه‌ی چای سازی گیلان و مازندران تا امروز ، صاحبان حدود ۱۳۰ کارخانه برای خرید برگ سبز چای از چایکاران با این سازمان قرارداد بستند.

حبیب جهانسار با اشاره به عقد قرارداد با ۴۲ کارخانه دیگر تا قبل از بازگشایی این کارخانه‌ها ، افزود : پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای از باغ‌ های گیلان و مازندران برداشت شود.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)