کیفیت راه‌های ارتباطی فومن با احداث پُل‌های جدید و ترمیم جاده‌ها افزایش می‌یابد. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فومن گفت: ۲۹۹ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه راه‌ها و ساخت پُل‌های جدید در این شهرستان اختصاص یافت. عمار رهبری افزود: با این میزان اعتبار، ۶ پُل ارتباطی […]

کیفیت راه‌های ارتباطی فومن با احداث پُل‌های جدید و ترمیم جاده‌ها افزایش می‌یابد.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فومن گفت: ۲۹۹ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه راه‌ها و ساخت پُل‌های جدید در این شهرستان اختصاص یافت.

عمار رهبری افزود: با این میزان اعتبار، ۶ پُل ارتباطی جدید در مناطق مختلف فومن ساخته و ۴۲ کیلومتر از جاده‌های ۳۳ روستای این شهرستان آسفالت و روکش می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها تا پایان امسال تصریح کرد: تاکنون دو دهنه پُل به بهره‌برداری رسیده و ۲۵ کیلومتر از راه‌های ارتباطی نیز ترمیم شده است.

  • نویسنده : گیل خزر