نخستین نشست محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با اعضای هیئت مدیره جامعه بازرگانان منطقه آزاد انزلی بود که در این جلسه، فعالین اقتصادی به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود جهت برون رفت از کسب و کارهای بازرگانی-تجاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور پرداختند. به گزارش گیل خزر از  […]

نخستین نشست محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با اعضای هیئت مدیره جامعه بازرگانان منطقه آزاد انزلی بود که در این جلسه، فعالین اقتصادی به بیان دغدغه ها و نقطه نظرات خود جهت برون رفت از کسب و کارهای بازرگانی-تجاری در نخستین منطقه آزاد شمال کشور پرداختند.

به گزارش گیل خزر از  کارواشتغال از بندرانزلی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست با اعضای هیئت مدیره جامعه بازرگانان منطقه آزاد انزلی با تأکید براینکه برقراری نخستین نشست با فعالین اقتصادی بیانگر اهمیت شما عزیزان در موجودیت و رشد فعالیت‌های مناطق آزاد می‌باشد، اظهار داشت: یکی از مهمترین حوزه‌های کاری مناطق آزاد، تجارت و بازرگانی است که براین اساس می‌توان تصریح کرد حیات مناطق آزاد وابسته به حضور فعالین اقتصادی می‌باشد.

وی با ارائه تحلیلی از کار ویژه و کارکردهای تشکل‌های بخش خصوصی در مناسبات داخلی کشور، نهادهای صنفی را بازوان مشورتی و همکار در امور اجرایی و نظارتی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: این مدل همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در قالب ادبیات مردمی کردن و حمایت از بخش خصوصی توانمند تعریف می‌شوند.

سیاهکارزاده همراستا بودن در جهت اهداف اقتصادی و بازرگانی بهمراه ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و منطقه‌ای را از جمله توانمندی‌ها و مشخصه‌های آن‌ها بیان نمود و افزود: فعالین اقتصادی یکی از ذی نفعان اصلی منطقه آزاد انزلی محسوب می‌شوند و الگوی همکاری ما براساس راهبرد برد برد و تأمین منافع قانونی پیش بینی شده استمرار می‌یابد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اشاره‌ای به اهمیت تدقیق مباحث مقرراتی و اداری در زمینه‌های کاری جامعه بازرگانان کرد و از برگزاری جلسات مستمر با حضور همه ذی نفعان استقبال کرد.

وی به بررسی جایگاه فعالیت‌های بازرگانی در اقتصاد کشورمان در مقایسه با مشاغل تولیدی-صنعتی پرداخته و خواستار توسعه فعالین حوزه تجاری منطقه متبوع خود، به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و مولفه‌هایی چون تولید، زنجیره تأمین، ترانزیت و انبارداری شد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آینده نگری مبتنی بر تغییر و تحول‌های بازار مصرف که ناشی از تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی می‌باشند را حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: نظام برنامه ریزی و فعالیت بخش خصوصی و دولتی منطقه باید عنایت ویژه به دوران بعد از اتصال به شبکه ریلی کشور داشته باشد چراکه پس از وصل شدن خط ریلی، تقاضا و اقبال به این منطقه در سطح ملی و بین المللی افزایش خواهد یافت.

سیاهکارزاده از طرح‌های پیشنهاد شده در زمینه‌هایی چون برگزاری دوره‌های آموزشی قوانین و مقررات مناطق آزاد و برقراری نشست‌های تخصصی استقبال کرد و اظهار داشت: وضعیت منطقه آزاد انزلی قابل افتخار است، همه از این منطقه و فعالین اقتصادی آن به نیکی یاد می‌کنند و رویکرد ما مبتنی بر تداوم این مسیر تعامل و گسترده‌تر می‌باشد.

گفتنی است در ابتدای این نشست اعضای جامعه بازرگانان منطقه آزاد انزلی به بیان نقطه نظرات و مسائل خود در زمینه‌های مختلف پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود را برای برون رفت از هر یک عنوان نمودند و وحید طالب‌پور معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تشکل‌های صنعتی منطقه در زمینه‌های نظارتی، صدور مجوز فعالیت و… از اجرای ماده ۸۸ قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف منطقه آزاد انزلی در آینده نزدیک خبر داد.