از ابتدای تیر ماه تاکنون صیاد گیلانی با صید بیش از ۳ هزار تن ماهی کیلکا، در بازار‌های استان ۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل شیلات گیلان امروز با اشاره به افزایش تقریبی صید کیلکا در استان، گفت: ۲۷۰ صیاد گیلانی از ابتدای فصل صید کیلکا تاکنون […]

از ابتدای تیر ماه تاکنون

صیاد گیلانی با صید بیش از ۳ هزار تن ماهی کیلکا، در بازار‌های استان ۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل شیلات گیلان امروز با اشاره به افزایش تقریبی صید کیلکا در استان، گفت: ۲۷۰ صیاد گیلانی از ابتدای فصل صید کیلکا تاکنون با ۳۰ فروند شناور، ۳ هزار و ۱۸۰ تن کیلکا صید کرده اند.

کوروش خلیلی افزود: صیادان از فروش این میزان ماهی کیلکای صید شده ۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند. 

وی افزود: ۹۵ درصد از گونه‌های صید شده کیلکا معمولی و ۵ درصد ماهیان از نوع آنچوی و چشم درشت است. 

صید ماهی کیلکا در شب انجام می‌شود این ماهی با جثه بسیار کوچک سرشار از پروتئین، ویتامین و کلسیم است.

  • نویسنده : گیل خزر