خوان گشوده خزر به روی صیادان گیلانی مدیر کل شیلات گیلان: با افزایش ۶۶ درصدی مقدار پره کشی صیادان در گیلان صید ماهیان استخوانی نیز در استان رونق بیشتری گرفته است. گیله خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه صیادان در هر بار پره کشی ۱۲۴ کیلوگرم ماهی صید کرده […]

خوان گشوده خزر به روی صیادان گیلانی

مدیر کل شیلات گیلان: با افزایش ۶۶ درصدی مقدار پره کشی صیادان در گیلان صید ماهیان استخوانی نیز در استان رونق بیشتری گرفته است.

صید بیش از ۲ هزار تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلانگیله خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه صیادان در هر بار پره کشی ۱۲۴ کیلوگرم ماهی صید کرده اند ، گفت: با افزایش ۶۶ درصدی پره کشی صید ماهیان استخوانی در گیلان ۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است. 

کوروش خلیلی افزود : صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون ، ۲ هزار و ۶۳ تن انواع ماهیان استخوانی از خزر صید کرده اند.

وی گفت : این مقدار صید حدود ۳۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

از این مقدار صید ۵۸ درصد کفال ، ۴۰ درصد ماهی سفید و ۲ درصد باقیمانده از دیگر گونه‌ها مانند سوف است.

گیلان ۴ هزار صیاد در ۴۶ تعاونی صید پرده دارد.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)