به گزارش گیله خبر : مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با گزارش یک شهروند رشتی مبنی بر اینکه صاحب یک بنگاه املاک در این شهر برای معامله ملک, ۵۰ میلیون تومان بیشتر از حق کمیسیون قانونی اش از مشتری پول دریافت کرده است, تعزیرات حکومتی موضوع را بررسی و این بنگاه دار را به جرم […]

 به گزارش گیله خبر : مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با گزارش یک شهروند رشتی مبنی بر اینکه صاحب یک بنگاه املاک در این شهر برای معامله ملک, ۵۰ میلیون تومان بیشتر از حق کمیسیون قانونی اش از مشتری پول دریافت کرده است, تعزیرات حکومتی موضوع را بررسی و این بنگاه دار را به جرم دریافت حق کمسیون اضافی, محکوم کرد.

اتهام این بنگاه دار وارد دانسته شد و وی به پرداخت رد مال و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شد که این حکم اجرا شد.

  • نویسنده : گیله خبر
  • منبع خبر : گیله خبر