مسابقات سراسری والیبال کارکنان صنایع شیر ایران با حضور ۱۵۰ شرکت کننده در بندرانزلی آغاز شد. گیله خزر به نقل از صداوسیما :  ؛ رئیس کمیته مسابقات صنایع شیر ایران گفت: مسابقات سراسری والیبال کارکنان صنایع شیر ایران با حضور ۱۵۰ شرکت کننده و ۱۶ تیم در مجتمع رفاهی کارگران شهرستان بندرانزلی آغاز شد. حمیدرضا […]

مسابقات سراسری والیبال کارکنان صنایع شیر ایران با حضور ۱۵۰ شرکت کننده در بندرانزلی آغاز شد.

گیله خزر به نقل از صداوسیما :  ؛ رئیس کمیته مسابقات صنایع شیر ایران گفت: مسابقات سراسری والیبال کارکنان صنایع شیر ایران با حضور ۱۵۰ شرکت کننده و ۱۶ تیم در مجتمع رفاهی کارگران شهرستان بندرانزلی آغاز شد.
حمیدرضا هنرمند با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات به همت مجموعه معاونت توسعه مدیریت شرکت صنایع شیر ایران برگزار می‌شود گفت: این مسابقات تا روز جمعه ۲۰ آبان ماه در چهار گروه چهار تیمی پیگیری می‌شود.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)