نماینده شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابعاد مبهم حادثه آتش سوزی، به مقصرین و مسببین احتمالی اشاره کرد و گفت: فضای ذهنی ما بر این قرار دارد که تعمدی در کار نبوده، اما آن چیزی که مهم است نظر تخصصی متولیان کار است و قطعا جمع بندی […]

نماینده شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابعاد مبهم حادثه آتش سوزی، به مقصرین و مسببین احتمالی اشاره کرد و گفت: فضای ذهنی ما بر این قرار دارد که تعمدی در کار نبوده، اما آن چیزی که مهم است نظر تخصصی متولیان کار است و قطعا جمع بندی نهایی را که شامل نظر دستگاه قضایی و آتش نشانی و نیروی انتظامی و… است، تقدیم مجلس خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تشدید نظارت‌ها را موجب جلوگیری از حوادث مشابه دانست و یادآور شد: مجلس در این اتفاق به دنبال نظارت است تا حقی ضایع شود؛ اساسا افراد در معرض آسیب به کمک نیاز دارند و لذا مجلس در حال تدوین قوانین حمایتی است.

گیل خزر  به گزارش عصر ایران حسن محمدیاری در حاشیه جلسه بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، کمیسیون اجتماعی مجلس را متولی امور این چنینی دانست و بیان کرد: شفاف سازی این حادثه مورد توجه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.

وی یکی از وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی مجلس را بررسی چالش های حوزه اجتماعی دانست و متذکر شد: این ماموریت را داریم که علت حادثه لنگرود را بررسی کنیم و تحقیقات ادامه دارد، زیرا شفاف سازی مهم است و نیازمند تنویر افکار عمومی هستیم.

نماینده شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابعاد مبهم حادثه آتش سوزی، به مقصرین و مسببین احتمالی اشاره کرد و گفت: فضای ذهنی ما بر این قرار دارد که تعمدی در کار نبوده، اما آن چیزی که مهم است نظر تخصصی متولیان کار است و قطعا جمع بندی نهایی را که شامل نظر دستگاه قضایی و آتش نشانی و نیروی انتظامی و… است، تقدیم مجلس خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه علت حادثه باید واکاوی شود، گفت: به دنبال رصد علت‌ها و شناسایی افراد دخیل هستیم تا جلوی اتفاق مشابه را به ویژه در کمپ ها بگیریم.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت کمپ های ترک اعتیاد و نحوه مدیریت و درمان بیماران، اضافه کرد: معتادین واقعا بیمار هستند؛ نه متهم و لذا باید ساز و کار درمانی تعریف شود که نشان دهنده اهمیت محل نگهداری این افراد است و نهادهای نظارتی و حمایتی باید اقدامات لازم را انجام دهند.

محمدیاری تشدید نظارت ها را موجب جلوگیری از حوادث مشابه دانست و یادآور شد: مجلس در این اتفاق به دنبال نظارت است تا حقی ضایع نشود؛ اساسا افراد در معرض آسیب به کمک نیاز دارند و لذا مجلس در حال تدوین قوانین حمایتی است.

  • نویسنده : گیل خزر