رئیس سازمان چای، از پرداخت ۱۱۸۶ میلیارد تومان از مجموع ۱۸۰۰ میلیارد تومان بهای برگ سبز تولید شده در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان پرداخت معادل ۶۲ درصد از کل مطالبات است. گیل خزر از ایسنا : حبیب جهانساز امروز، ۲۵ آبان ماه در گفت وگو با خبرنگاران، از پرداخت ۶۲ درصدی مطالبات […]

رئیس سازمان چای، از پرداخت ۱۱۸۶ میلیارد تومان از مجموع ۱۸۰۰ میلیارد تومان بهای برگ سبز تولید شده در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان پرداخت معادل ۶۲ درصد از کل مطالبات است.

گیل خزر از ایسنا : حبیب جهانساز امروز، ۲۵ آبان ماه در گفت وگو با خبرنگاران، از پرداخت ۶۲ درصدی مطالبات چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۱۸۶ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.

وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی دولت و ۷۵ درصدی کارخانجات چای در پرداخت بهای برگ سبز، افزود: سهم دولت ۴۶۷ میلیارد تومان است که تاکنون ۷۵ درصد معادل ۳۵۰ میلیارد تومان را در وجه چایکاران پرداخت کردیم.

رئیس سازمان چای کشور، از پرداخت ۵۹ درصدی سهم کارخانجات خبر داد و بیان کرد: بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان از ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهم کارخانجات نیز به حساب چایکاران واریز شده است.

جهانساز از کارخانجات خواست نسبت به پرداخت به موقع مطالبات چایکاران اقدام کنند و گفت: امسال چایکاران گیلان و مازندران ۱۴۹ هزار و ۳۱۰ تن برگ سبز را از باغات برداشت کردند که نشان دهنده رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی از تولید ۳۳ هزار و ۵۹۵ تنی چای خشک از برگ سبز تولید شده خبر داد و خاطرنشان کرد: بهای این میزان برگ سبز تولید شده بالغ بر ۱۸۶۰ میلیارد تومان است.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)