پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از مردم خواست با کاشت درخت و ثبت آن در سامانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در این پویش مردمی مشارکت کنند. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: مردم می‌توانند با کاشت درخت در […]

پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از مردم خواست با کاشت درخت و ثبت آن در سامانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در این پویش مردمی مشارکت کنند.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: مردم می‌توانند با کاشت درخت در محل زندگی خود و ثبت در سامانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به نشانی https://irantrees.ir/، در این پویش ملی مشارکت کنند.

سرخوش کرم زاده افزود: شهروندان گیلانی پس از کاشت درخت، نام درخت و محل کاشت را در این سامانه به نام خود ثبت کنند.

با ابلاغ مقام معظم رهبری و پیگیری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ به مدت ۴ سال اجرا می‌شود.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)