دبیر ستاد انتخابات گیلان گفت: در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان به حد نصاب رقابت و برگزاری انتخابات نرسد انتخابات برگزار نمی‌شود. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ جواد شفیعی ثابت با بیان اینکه از ۱۷ داوطلب ثبت نام کننده برای نمایندگی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری درگیلان تاکنون ۵ نامزد تایید صلاحیت شدند افزود: استان […]

دبیر ستاد انتخابات گیلان گفت: در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان به حد نصاب رقابت و برگزاری انتخابات نرسد انتخابات برگزار نمی‌شود.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ جواد شفیعی ثابت با بیان اینکه از ۱۷ داوطلب ثبت نام کننده برای نمایندگی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری درگیلان تاکنون ۵ نامزد تایید صلاحیت شدند افزود: استان گیلان به حدنصاب رقابت و برگزاری انتخابات خبرگان رهبری با ۵ داوطلب رسیده است و گیلان در خصوص برگزاری انتخابات خبرگان مشکلی ندارد.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گیلان تصریح کرد: در حوزه‌هایی که اگر تعداد داوطلبان به اندازه کافی برای رقابت وجود نداشته باشد انتخابات خبرگان برگزار نمی‌شود.
وی، امکان جابجایی نامزد‌های خبرگان رهبری از حوزه‌ای به حوزه دیگر را ۷۲ ساعت قبل از رای گیری اعلام کرد.
جواد شفیعی ثابت با بیان اینکه هنوزفهرست نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری نهایی نشده است، گفت: داوطلبانی که صلاحیت آنها تاییدنشده، تا پایان امروزفرصت ثبت اعتراض دارند.
گیلان در مجلس خبرگان رهبری ۴ کرسی دارد که تاکنون ۵ نامزد نمایندگی انتخابات از ۱۷ داوطلب برای ورود به کارزار انتخابات تایید شدند.
شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان را ابلاغ خواهد کرد.
ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس در یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان با سراسر کشوردر گیلان نیز برگزار خواهد شد.