موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اعلام کرد ۳ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ دانشگاه گیلان اعلام کرد : بر اساس نتایج اعلام شده از سوی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ، […]

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اعلام کرد ۳ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ دانشگاه گیلان اعلام کرد : بر اساس نتایج اعلام شده از سوی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ، دکتر رضا انصاری خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک در حوزه موضوعی چند رشته‌ای، دکتر فرهاد شیرینی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی و دکتر محمدعلی میرزا زاده عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در حوزه مهندسی در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر فرهاد شیرینی و دکتر رضا انصاری خلخالی برای چهارمین سال متوالی و دکتر محمد علی میرزا زاده برای سومین سال متوالی در این فهرست قرار گرفته اند.

برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، همه فعالیت‌های علمی ۱۰ ساله اخیر در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد‌ها، تعداد مقالات پراستناد، همچنین مسایلی نظیر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات بازپس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر موثر است.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)