رئیس شبکه بهداشت و درمان فومن گفت: تاکنون بیش از ۳۳ هزار فومنیتحت پوشش غربالگری فشار خون و دیابت قرار گرفته اند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ نصرالله کوهستانی افزود: از جمعیت هدف ۷۵ هزارنفری بالای ۱۸ سال در شهرستان فومن تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر از نظر دیابت و فشارخون  غربالگری شده اند. رئیس شبکه بهداشت […]

رئیس شبکه بهداشت و درمان فومن گفت: تاکنون بیش از ۳۳ هزار فومنیتحت پوشش غربالگری فشار خون و دیابت قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ نصرالله کوهستانی افزود: از جمعیت هدف ۷۵ هزارنفری بالای ۱۸ سال در شهرستان فومن تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر از نظر دیابت و فشارخون  غربالگری شده اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فومن با بیان اینکه فشار بالا ودیابت دوقاتل خاموش است تصریح کرد: مردم این شهرستان می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی‌ و درمانی‌ تحت پوشش طرح غربالگری قراربگیرند.