صاحب امتیاز و مدیر مسئول : هادی رستمی

ادرس: گیلان -رشت-میدان شهردای-خیابان امام خمینی-کوچه بحرالعلوم-پاساژ رضا-طبقه اول -واحد ۶۱

تماس با مدیر : ۰۹۲۱۴۲۵۴۸۵۲

 

 

گیله خزر  گیلان پایگاه تخصصی پوشش اخبار استان گیلان و مازندران میباشد.