کاوش‌های باستانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: کاوش‌های باستانی برای بیرون آوردن بقایای معماری و کوره‌های آهنگری دوره ایلخانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است. ولی جهانی با بیان اینکه ارزیابان یونسکو تا کمتر […]

کاوش‌های باستانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است.

Banner B

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: کاوش‌های باستانی برای بیرون آوردن بقایای معماری و کوره‌های آهنگری دوره ایلخانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است.
ولی جهانی با بیان اینکه ارزیابان یونسکو تا کمتر از ۲ هفته دیگر برای ارزیابی مجدد پرونده ثبت جهانی ماسوله به گیلان می‌آیند افزود: آثار به دست آمده از این کاوش‌ها می‌تواند در تکمیل پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله اثر گذار باشد.