گیل خزر به نقل از صداسیما : علی زارع در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با افزایش نرخ خدمات و درخواست رانندگان تاکسی در شهر رشت، مطابق معمول هر سال، طرح افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در مسیر‌های مختلف شهری برای سال ۱۴۰۳ در اسفند سال قبل با نظر شهردار رشت برای شورای اسلامی […]

گیل خزر به نقل از صداسیما : علی زارع در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با افزایش نرخ خدمات و درخواست رانندگان تاکسی در شهر رشت، مطابق معمول هر سال، طرح افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در مسیر‌های مختلف شهری برای سال ۱۴۰۳ در اسفند سال قبل با نظر شهردار رشت برای شورای اسلامی رشت و بررسی آن در کمسیون حمل و نقل و بودجه شورا ارسال شد.
وی با بیان اینکه این طرح پس از تایید مجموعه شهرداری، در ستاد تنظیم بازار مصوب و ۲۹ اسفند به رانندگان تاکسی این شهر ابلاغ شد، افزود: افزایش ۳۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها به صورت میانگین از روز‌های نخست سال جدید آغاز شد.
علی زارع تاکید کرد: این نرخ‌ها که بر اساس ترافیک و طول مسیر تعیین شده، با یکدیگر متفاوت است.