مدیرکل شیلات گیلان گفت: ۴۵ تعاونی صید پره تا کنون هزار و ۸۰۰ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزرصید کردند. گیل خزر از صداسیمای گیلان : مدیرکل شیلات گیلان افزود: ۴ هزار صیاد گیلانی از ۲۰ مهر آغاز فصل صید تا کنون هزار و ۸۰۰ تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کرده اند. […]

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ۴۵ تعاونی صید پره تا کنون هزار و ۸۰۰ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزرصید کردند.

گیل خزر از صداسیمای گیلان : مدیرکل شیلات گیلان افزود: ۴ هزار صیاد گیلانی از ۲۰ مهر آغاز فصل صید تا کنون هزار و ۸۰۰ تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کرده اند.
کوروش خلیلی اضافه کرد: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد بیشتر است.
وی با بیان اینکه ارزش این مقدار صید ۴۸۸ میلیارد تومان است گفت: از این میزان ماهی صید شده ۴۲ درصد سفید ، ۵۷ درصد کفال و ۱ درصد باقیمانده ، سایر گونه‌ها هستند.