با محوریت توسعه سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: طرح‌های پژوهشی باید با نگاه توسعه‌ای استان و کاربردی بودن باشد. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمدرضا رستمی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان ، گفت: خروجی طرح‌های پژوهشی باید برای مردم و دستگاه‌های اجرایی کاربردی و آثارش مشهود باشد. وی با […]

با محوریت توسعه

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: طرح‌های پژوهشی باید با نگاه توسعه‌ای استان و کاربردی بودن باشد.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمدرضا رستمی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان ، گفت: خروجی طرح‌های پژوهشی باید برای مردم و دستگاه‌های اجرایی کاربردی و آثارش مشهود باشد.

وی با تاکید بر پایش میزان عملیاتی و کاربردی بودن طرح‌های پژوهشی سال‌های گذشته در دستگاه‌های اجرایی گیلان ، افزود: طرح‌های پژوهشی باید بر اساس چشم‌انداز و برنامه توسعه‌ای استان تعریف شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان به ضرورت جهت دهی طرح‌های پژوهشی برای حل مسائل اساسی استان اشاره و تصریح کرد: شناسایی پیشران‌های توسعه استان، هدف گذاری برای جذب سرمایه‌گذار و صادرات ارزآور می‌تواند مسیر را برای رفع بسیاری از چالش‌های موجود گیلان باز کند.

همچنین در این جلسه، برخی طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

  • نویسنده : گیل خزر