بیش از ۳۸۰ دانش آموخته دخترو پسر دانشگاه فرهنگیان گیلان امروز با حضور استاندار با قرائت سوگند نامه وارد عرصه تعلیم و تربیت شدند. کارواشتغال از صداسیمای گیلان : ۲۱۱ دانش آموخته پسرو ۱۷۵ دنش آموخته دختر دانشگاه فرهنگیان گیلان امروز با قرائت این سوگندنامه وارد شفل معلمی شدند. استاندار درمراسم تجلیل از دانش آموختگان […]

بیش از ۳۸۰ دانش آموخته دخترو پسر دانشگاه فرهنگیان گیلان امروز با حضور استاندار با قرائت سوگند نامه وارد عرصه تعلیم و تربیت شدند.

کارواشتغال از صداسیمای گیلان : ۲۱۱ دانش آموخته پسرو ۱۷۵ دنش آموخته دختر دانشگاه فرهنگیان گیلان امروز با قرائت این سوگندنامه وارد شفل معلمی شدند.
استاندار درمراسم تجلیل از دانش آموختگان با تاکید برضرورت تلاش همگان بویژه معلمان در رشد وتعالی همه جانبه کشور گفت: تربیت انسان‌هایی وارسته ودر تراز جمهوری اسلامی از مهمترین وظیفه معلمان است که باید این رسالت خطیر بیش ازپیش مورد توجه معلمان باشد.
دکتراسدالله عباسی همچنین به نقش مهم معلمان در تبیین و روشنگری انتخابات اشاره کرد و گفت: قشر فرهنگیان رسالت بیشتری نسبت به سایر اقشار درترغیب شهروندان به مشارکت در انتخابات دارند.