فرمانده انتظامی تالش از ممانعت تردد ۶ گروه گردشگری و ورزشی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.   به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ محمد رستمی با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای ساماندهی گروه‌های گردشگری و ورزشی بدون مجوز، به مدت ۲ روز در شهرستان تالش اجرا شد، گفت: با اجرای […]

فرمانده انتظامی تالش از ممانعت تردد ۶ گروه گردشگری و ورزشی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ محمد رستمی با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای ساماندهی گروه‌های گردشگری و ورزشی بدون مجوز، به مدت ۲ روز در شهرستان تالش اجرا شد، گفت: با اجرای این طرح از ورود ۶ گروه گردشگری و ورزشی در قالب ۲ دستگاه اتوبوس و ۵ دستگاه خودرو آفرودی شامل ۷۲ نفر جلوگیری شد.
وی با اشاره به اینکه این افراد به مبدا اولیه خود برگشت داده شد، افزود: طرح برخورد با خودرو‌های هنجارشکن و گروه‌های گردشگری و ورزشی بدون مجوز مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.