کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستان شهید نورانی تالش از درجه دو به درجه یک ارتقاء یافت. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پنجمین دوره اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های کشور که از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد، بیمارستان شهید نورانی تالش حائز […]

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستان شهید نورانی تالش از درجه دو به درجه یک ارتقاء یافت.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پنجمین دوره اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های کشور که از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد، بیمارستان شهید نورانی تالش حائز دریافت رتبه یک شد.

دکتر عقیل قلی‌پور با بیان اینکه این ارزیابی به صورت ۲ سالانه و برای سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی است، افزود: ارزیابی بر اساس استاندارد‌های اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌های ایران می باشد که توانایی انجام خدمات درمانی بیمارستان‌ها را نشان می‌دهد.

  • نویسنده : گیل خزر