مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: در این مدت، ۲ هزار و ۳۶ نفر برای خرید سوابق دوران خدمت سربازی درخواست دادند. به گزارش گیل خزر از کارواشتغال  ، کیوان مرتضوی، مدیر کل تامین اجتماعی گیلان ، اظهار کرد: این مبلغ به بیش از ۱۸۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گیلان شامل بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان پرداخت […]

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: در این مدت، ۲ هزار و ۳۶ نفر برای خرید سوابق دوران خدمت سربازی درخواست دادند.

به گزارش گیل خزر از کارواشتغال  ، کیوان مرتضوی، مدیر کل تامین اجتماعی گیلان ، اظهار کرد: این مبلغ به بیش از ۱۸۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گیلان شامل بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان پرداخت شده‌ است.

وی با اشاره به پرداخت حدود یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر در سه ماه نخست امسال خاطر نشان کرد: طی این مدت ۶۸۲ فقره کمک هزینه ازدواج نیز پرداخت شده‌است.

مرتضوی، ۵۸۳ فقره کمک هزینه کفن و دفن و چهار هزار و ۶۹۶ فقره کمک هزینه اورتز و پروتز را از دیگر خدمات طی این مدت عنوان کرد و افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۳۶ نفر برای خرید سوابق دوران خدمت سربازی درخواست دادند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال هزار و ۵۲۱ مورد درخواست مقرری بیمه بیکاری ثبت و بررسی شد، اظهار کرد: ۳۹۶ مورد قرارداد بیمه دانشجویی نیز انجام شد.

وی با اشاره به سه هزار و ۳۲۸ مورد قرارداد بیمه زنان خانه‌دار طی این مدت با بیان اینکه تعدادی از این زنان قرارداد مجدد بوده نه الزاما بیمه جدید افزود: زنان خانه‌دار و دختران ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند از بیمه زنان خانه‌دار و مزایای آن شامل؛ بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و خدمات درمانی برخوردار شوند.

مرتضوی با بیان اینکه سه نوع نرخ حق بیمه شامل ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد برای بیمه زنان خانه‌دار و دختران در نظر گرفته شده‌ است، اظهار کرد: نرخ حق بیمه ۱۲ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، حق بیمه ۱۴ درصد بازنشستگی، فوت، قبل و بعد از بازنشستگی و نیز نرخ حق بیمه با ۱۸ درصد نیز بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را شامل می‌شود.

بر اساس آخرین آمار ۶ هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بگیر، ۱۱۴ هزار نفر بازنشسته، هفت هزار و ۲۰۰ از کارافتاده و ۵۹ هزار نفر بازمانده زیر پوشش تامین اجتماعی استان گیلان هستند.

در زمان حاضر بیش از ۴۷۳ هزار بیمه شده اصلی زیر پوشش تامین اجتماعی استان هستند که ۵۶ درصد این تعداد را بیمه‌شدگان اجباری یعنی مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهد.

  • نویسنده : گیل خزر