نیمه نخست ۱۴۰۱ ۲۴۸ هکتار زمین منابع طبیعی از ابتدای امسال تا پایان شهریور از بیش از هزار متصرف پس گرفته شد. گیله خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت : از فروردین تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ ، ماموران یگان حفاظت ، ۲۴۸ هکتار زمین ملی را از هزار […]

نیمه نخست ۱۴۰۱

۲۴۸ هکتار زمین منابع طبیعی از ابتدای امسال تا پایان شهریور از بیش از هزار متصرف پس گرفته شد.

گیله خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت : از فروردین تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ ، ماموران یگان حفاظت ، ۲۴۸ هکتار زمین ملی را از هزار و ۱۹۸ متصرف در شهرستان‌های مختلف گیلان پس گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲ درصد کمتر است.

میرحامد اختری با اشاره به خلع ید بیش از ۴۱ هکتار زمین ملی سنواتی از ۸۱ متصرف با حکم قضایی در این مدت ، افزود : برخی از این زمین‌ها حدود ۳۵ سال در اختیار متصرفان قرار داشت.

گیلان ۵۸۶ هزار هکتار زمین ملی شامل عرصه‌های جنگلی، مرتع و ساحل دارد.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)
  • منبع خبر : صداوسیمای مرکز گیلان