۳۵۰ نامزد انتخاباتی در گیلان برای راه یافتن به دوازدهمین مجلس شورای اسلامی در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با یکدیگر رقابت خواهند کرد. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ۳۵۰ نامزد گیلانی برای رسیدن به ۱۳ کرسی دوازدهمین مجلس شورای اسلامی ، در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ، با رعایت قوانین ، با […]

۳۵۰ نامزد انتخاباتی در گیلان برای راه یافتن به دوازدهمین مجلس شورای اسلامی در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ۳۵۰ نامزد گیلانی برای رسیدن به ۱۳ کرسی دوازدهمین مجلس شورای اسلامی ، در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ، با رعایت قوانین ، با یکدیگر رقابتی سالم خواهند داشت.

حال و هوای انتخابات در گیلان ، نواخته شدن زنگ رای اولی‌ها و خبر‌هایی از این دست جزو مهم‌ترین اخبار انتخاباتی امروز ، ۸ اسفند ۱۴۰۲ است.