جوانان روستای رشته رود رودبار، مسجد روستای خود را مرمت و بازسازی کردند. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عضو شورای اسلامی روستای رشته رود رودبار گفت : با کمک یک میلیارد تومانی ۵۰ نفر از جوانان این روستا، دیوار کشی ، ساختِ سرویس بهداشتی و خرید و نصب آب سرد […]

جوانان روستای رشته رود رودبار، مسجد روستای خود را مرمت و بازسازی کردند.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ عضو شورای اسلامی روستای رشته رود رودبار گفت : با کمک یک میلیارد تومانی ۵۰ نفر از جوانان این روستا، دیوار کشی ، ساختِ سرویس بهداشتی و خرید و نصب آب سرد کن برای این مسجد انجام شد.

آقای قدم علی محمودی افزود: راه اندازی صندوق توسعه روستا برای کمک به ازدواج جوانان ، درمان بیماران و عمران و توسعه روستای رشته رود از برنامه‌های آینده این ۵۰ نفر از جوانان خیر است.

  • نویسنده : گیله خزر (گیل خزر)