رئیس سازمان چای : ۲۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حبیب جهانساز رئیس سازمان چای در گفتگوی تلفنی با تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای گیلان گفت : با واریز این مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد مطالبات چایکاران گیلان و […]

رئیس سازمان چای : ۲۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حبیب جهانساز رئیس سازمان چای در گفتگوی تلفنی با تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای گیلان گفت : با واریز این مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد مطالبات چایکاران گیلان و مازندران تسویه شد و باقیمانده هم به تدریج پرداخت می‌شود.

۵۵ هزار خانوار چایکار در گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ چای فعال خود به پرورش و تولید محصول چای ایرانی اشتغال دارند.

  • نویسنده : گیل خزر