مرال یا گوزن یا گاوکوهی بزرگترین علفخوار جنگل‌های شمال ایران محسوب می‌شود که در حال حاضر به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه در معرض تهدید قرار دارد. اتابک نیکفر افزود: گاو بانکی به دوره جفت یابی و جفت گیری مرال‌ها اتلاق می‌شود که معمولا از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه ادامه دارد. وی […]

مرال یا گوزن یا گاوکوهی بزرگترین علفخوار جنگل‌های شمال ایران محسوب می‌شود که در حال حاضر به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه در معرض تهدید قرار دارد.

اتابک نیکفر افزود: گاو بانکی به دوره جفت یابی و جفت گیری مرال‌ها اتلاق می‌شود که معمولا از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه ادامه دارد.
وی هدف از اجرای این طرح را تعیین میزان جمعیت مرال‌ها در زیستگاه‌ها، روند افزایش آن‌ها و بررسی شرایط و تهدیدات زیستگاهی این گونه‌ها اعلام کرد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل گفت: مرال یا گوزن یا گاوکوهی بزرگترین علفخوار جنگل‌های شمال ایران محسوب می‌شود که در حال حاضر به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه در معرض تهدید قرار دارد.