ایمان صادقی دروازه بان فصل گذشته تیم ملوان به پیکان تهران پیوست. به گزارش گیل خزر ایمان صادقی دروازه بان فصل گذشته تیم ملوان بندر انزلی با عقد قراردادی یکساله به تیم پیکان تهران پیوست. هدایت تیم فوتبال پیکان تهران را رسول خطیبی بر عهده دارد.

ایمان صادقی دروازه بان فصل گذشته تیم ملوان به پیکان تهران پیوست.

به گزارش گیل خزر ایمان صادقی دروازه بان فصل گذشته تیم ملوان بندر انزلی با عقد قراردادی یکساله به تیم پیکان تهران پیوست.

هدایت تیم فوتبال پیکان تهران را رسول خطیبی بر عهده دارد.

  • نویسنده : گیل خزر