بایگانی‌های هوش انسان - پایگاه خبری گیله خزر (گیل خزر گیلان و مازندران)
علمی گیله خزر : مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است ۱۲ آبان ۱۴۰۱

علمی گیله خزر : مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است

گیله خزر به نقل از دکتر فاطمی : باستان شناس و رهبر پژوهش بر ریشه های انسان در موزه نچرال هیستوری در لندن میگوید: در حقیقت یافته های اسکلتی پیشنهاد می کند، مغزهای ما طی ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سال گذشته کوچک تر شده است. بخشی از کوچک شدن، مربوط به کوچک شدن اندازه بدن طی […]